HLAVNÍ POŘADATEL: VOR ART s.r.o.

VOR Art má zkušenosti s kurátorstvím VR filmů a produkcí festivalů, což jsou dovednosti nezbytné pro splnění našeho cíle rozšířit výběr VR filmů a vytvořit zcela nový festival. Ředitel VOR Art, Ondřej Moravec, je český VR tvůrce a kurátor, který již řadu let organizuje VR sekce pro největší filmové festivaly v Česku (Letní filmová škola Uherské Hradiště, Jeden svět, Anifilm a další). Sám je také tvůrcem (uznávané projekty jako Tmání nebo Fresh Memories). Výkonná ředitelka Daniela Hanusová má dlouholeté zkušenosti s praktickou stránkou organizace festivalů, produkcí a servisem pro hosty (MFDF Ji.hlava, One World IHRFF, East Doc Platform aj.).

Naše mise

Chceme vyzdvihnout kreativní práci XR na mezinárodním a místním poli. Cítíme, že odvětví XR stále není dostatečně etablované, a prostřednictvím kontinuální práce chceme vybudovat silnou komunitu autorů a také přinést publiku ty nejlepší současné zážitky z VR/XR produkce.

Naše vize

XR průmysl považujeme za inspirativní a prosperující nové odvětví umění, které přinese jedinečné a pohlcující způsoby, jak nazírat svět. Věříme také, že za několik let se práce naší společnosti zaměří nejen na organizaci festivalů, ale také na distribuci a budování vzdělávacích platforem.

Náš tým

Naše síla spočívá v jednotě i kvalitách každého jednotlivce. Tým přináší ty největší talenty z různých oblastí, od umění po vzdělávání a vědu.

Ondřej Moravec

Ředitel

Daniela Hanusová

Výkonná ředitelka

Ágnes-Karolina Bakk

Kurátorka konference

Bára Kousalová

Produkční manažerka

Anna Málková

Koordinátorka školních programů

Zdeněk Durdil

Scénograf a architekt

Fakturační údaje:

VOR Art s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČ: 45277079